DISCLAIMER

Alloutdoor Beheer B.V, gevestigd aan de Bestseweg 33, 5688 NP te Oirschot, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17264972.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Alloutdoor Beheer B.V

E info@alloutdoor.nl

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Privacy Policy

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Alloutdoor Beheer B.V en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website alloutdoorshop.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Alloutdoor Beheer B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Alloutdoor Beheer B.V

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alloutdoor Beheer B.V het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Alloutdoor Beheer B.V bevindt of via de link naar de website van Alloutdoor Beheer B.V wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Alloutdoor Beheer B.V staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Alloutdoor Beheer B.V is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Alloutdoor Beheer B.V van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Alloutdoor Beheer B.V heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

Alloutdoor Beheer B.V verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Alloutdoor Beheer B.V op via het contactformulier.

Alloutdoor Beheer B.V, versie mei 2022